Potensmedel Apotek i Sverige: köpa medicin på nätet utan recept

Impotens eller erektil dysfunktion uppstår vid svårighet att få eller behålla erektion (stånd). Problemet är vanligast bland män i övre medelåldern men kan även uppstå hos yngre män. Det finns flera läkemedel och andra hjälpmedel som ger de flesta tillbaka förmågan till erektion. Idag tar vård av din hälsa inte onödig tid för att hitta rätt medicin. Vår webbsida erbjuder medicinska behandlingar designade för att förbättra din hälsa. Uppdraget av vårt onlineapotek är att ge patienter läkemedel så snart som möjligt. Genom att Potensmedel Apotek samarbetar med Apo-Sverige.com får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Flestadels av män har ibland haft svårt att få eller behålla en erektion. Män kan bli impotenta under perioder av stress eller när de har relationsproblem. I flestadels av fall kan ED lätt lösas genom läkemedelsbehandling.

Svenska apotek saljar olika lakemedel. Innan du koper dem, maste du forsta likheter och skillnader mellan dessa lakemedel. Tillforlitlig information om de olika pillren kommer att hjalpa dig att gora berattigat val grundat sig pa de verkliga fakta, inte pa antaganden och gissningar. Fa veta vara recensioner av de basta marke – och generiska lakemedlen, och se till att det finns inte nagra hinder for ett hälsosamt liv.

Läkemedel vid erektionsproblem

Erektil dysfunktion, eller impotens, drabbar många män någon gång i livet. Enligt studier uppvisar 5-20 procent av alla män måttlig till grav erektil dysfunktion. Efter diagnos av läkare är läkemedelsbehandling med tabletter vanligt vid erektionsproblem, främst för män i övre medelåldern och uppåt. Läkemedel för erektion innehåller de aktiva ämnena sildenafil, tadalafil eller vardenafil som skiljer sig något åt i form av egenskaper och biverkningar.

Så kallade potensläkemedel i tablettform finns i olika varianter som anpassas utifrån behovet. Det finns läkemedel som är snabbverkande med kortare effekt och andra som har längre effekt men som kan ta lite längre tid innan effekt uppnås. Det finns även läkemedel som ger både snabbt tillslag och långvarig effekt.

Viagra

Viagra är ett medicin för män med impotens. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen sildenafil och fungerar genom att öka blodflödet till penisen. Viagra har maximal effekt efter 30-60 minuter med en duration upp till 6 timmar. Vid intag av fettrik måltid reduceras effekten av sildenafil på grund av förlängd absorption. Viagra kostar från cirka 290 kr för tio tabletter.

Viagra (Sildenafil) Filmdragerad tablett 25, 50, 100mg

Köp Viagra
Viagra är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Viagra kan hjälpa dig att åter kunna få erektion eller att kunna behålla den bättre.

Aktiv substans: sildenafil
Kategori: erektil dysfunktion
Beredningsform: filmdragerad tablett
Dosering: 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletter
Förpackningsstorlek: 100 mg x 10 tablett(er)
Pris online från 281 kr

För att Viagra ska fungera behöver du vara sexuellt stimulerad. Tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och avanafil (Spedra) har liknande verkningsmekanism som sildenafil, men de skiljer sig något åt vad gäller farmakodynamik.

Viagra finns receptfritt och kan beställas online helt lagligt. Prata med din läkare om du tror dig behöva Viagra.

Cialis

Cialis är ett läkemedel mot manlig impotens, som innebär att man inte kan få eller inte kan behålla erektionen tillräckligt för att ha sex.
Tadalafil, som är den aktiva substansen i Cialis, gör att blodflödet ökar till penisen genom att vidga blodkärlen. Effekten varar i ca 36 timmar. Högsta effekt nås efter ca 2 timmar. Tadalafil påverkas inte av samtidigt födointag.

Cialis (Tadalafil) Filmdragerad tabletter 5, 10, 20, 40 mg

köp cialis
Cialis är en behandling för män med erektil dysfunktion. Ett Cialis erektionspiller verkar inom 15 till 30 minuter efter intagande och är verksam upp till 36 timmar.

Aktiv substans: tadalafil
Kategori: erektil dysfunktion
Beredningsform: filmdragerad tablett
Dosering: 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletter
Förpackningsstorlek: 20 mg x 10 tablett(er)
Pris online från 307 kr

Cialis 5 mg: Denna dos tas dagligen och ej vid behov. Efter några dagar nås steady state. Denna dos kan för vissa patienter ge mindre biverkningar jämfört med 10 respektive 20 mg vid behov.

Eftersom alkohol kan ha negativa effekter på erektionen bör du undvika alkoholintag i samband med att du tar Cialis.

Levitra

Levitra innehåller den aktiva substansen vardenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Har maximal effekt efter 15-30 minuter med en varaktighet upp till sex timmar. Numera säljs Vardenafil av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Levitra kostar från cirka 310 kr för fyra tabletter.

Levitra (Vardenafil) Filmdragerad tabletter 10, 20 mg

levitra
Levitra innehåller vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män.

Aktiv substans: vardenafil
Kategori: erektil dysfunktion
Beredningsform: filmdragerad tablett
Dosering: 20 mg tabletter
Förpackningsstorlek: 20 mg x 10 tablett(er)
Pris online från 307 kr

Levitra har i regel få biverkningar och de som uppstår är vanligtvis lindriga. Huvudvärk och ökad kroppsvärme är de vanligaste.

Några faktorer som kan påverka vilket preparat som patienten föredrar är: frekvens av sexuell aktivitet (hög frekvens talar för tadalafil med anledning av lång duration), samtidig förekomst av hjärtkärlsjukdom eller pågående antihypertensiv behandling (fördel för sildenafil eller Levitra med anledning av kort duration). Erektil dysfunktion behandlas med bland annat rådgivning, psykoterapi, sexleksaker eller en kombination av dessa.

Svenska apotek säljer läkemedel vid erektionsproblem både i butiker och på internet. När du köper medicin på godkända apotek kan du vara säker på att du får rätt läkemedel i rätt dos.

Pris

Generiskt sildenafil har lägst pris, avanafil är något dyrare och originalpreparaten dyrast. Preparaten ingår inte i läkemedelsförmånen. Det kan vara stor prisskillnad mellan olika apotek. Patienten bör kontrollera pris på några apotek.

Vilka symptom ses vid erektil dysfunktion?

Detta tillsammans med en otillfredsställande sexuell relation finns det också ett antal andra “sekundära symtom” som kan orsakas av ED. Om du upplever något av nedanstående symtom är det dags att söka medicinsk behandling.

 • Problem med att uppnå erektion; penis blir inte hård eller inte tillräckligt styv
 • Erektionen ger med sig för snabbt
 • Erektionen är inte tillräckligt hård för penetration

Alla män kan uppleva perioder av erektil dysfunktion, och därför bör du inte oroa dig om det bara händer lite då och då. Incidensen av ED ökar med åldern; ca. 5% av alla 40-åriga män och ca. 20-25% av män över 65 lider av erektionsproblem. Det rekommenderas därför att du kontaktar din närmaste vårdcentral om du ofta, eller varje gång, upplever problem med erektion under samlag. Som tur är finns det idag många behandlingsmöjligheter mot erektil dysfunktion.

Orsaker till erektil dysfunktion

Om du upplever problem med din erektion, så kan det finnas plötsliga besvär som stress och trötthet som underliggande orsaker. Men är det istället gradvisa besvär du har, så kan en sjukdom vara orsaken, där diabetes, åderförkalkning, högt blodtryck och prostatacancer toppar listan.

 • diabetes och kardiovaskulär sjukdom är vanligast
 • rökning, alkohol och livsstil
 • psykogena faktorer
 • neurologiska sjukdomar och ryggmärgsskador
 • Sjunkande testosteronnivåer
 • kirurgiska ingrepp i lilla bäckenet
 • läkemedel som neuroleptika, antihypertensiva, antiepileptika, antiandrogener, 5 alfa-reduktashämmare och antidepressiva.

Äldre män drabbas oftare än yngre på grund av sjukdomar som påverkar potensen.

Fördelarna med Onlineapotek

Potensproblem är vanligt och skapar stort lidande. Tyvärr är det väldigt få patienter som bokar in besök till oss läkare för att prata om sina besvär.

Det är därför vi finns: för att underlätta för patienter att våga söka hjälp genom att slippa fysisk undersökning. Potensmedel-Receptfritt.com är en diskret och trygg tjänst som vi är nöjda och stolta över. Vi hoppas och tror att du ska känna likadant.

Förverkligandet av det viktiga behovet av ett tidigt förvärv av läkemedel har blivit mer tillgängligt tack vare Internet. En funktionell plats är en direkt analog av en vanlig institution. Tillräckligt att gå online för att köpa medicin. Fördelar med onlinetjänst:

 • Genomförande av endast receptfria läkemedel;
 • Snabb leverans till varje köpare;
 • Intuitivt webbgränssnitt;
 • Kvalitet Service;
 • Vi har inga köer.

Apotekets sortiment växer ständigt med nya namn. Apotek på nätet innehåller högst användbar information, som inte kan sägas om offline-institutioner. Användaren behöver inte bryta sig bort från verksamheten.

Scroll to top