Beställ Cymbalta till bra pris

cymbalta

Cymbalta är ett nytt läkemedel för behandling av egentliga depressionsepisoder. Nytt piller kan bota din ångest och värk. En halv miljon svenskar är deprimerade. De flesta av dem lider också av värk i kroppen. Nu finns ett nytt piller som hjälper både mot oro, ångest och värk. Du kan köpa Cymbalta på onlineapoteket.

Användning av Cymbalta

Detta antidepressiva läkemedel är ett piller som används mot smärta som helt eller delvis orsakats av en irritation eller skada i nervsystemet (neuropatisk smärta). Läkemedlet fungerar genom att öka nivån hos vissa neurotransmittorer (norepinefrin och serotonin). De bedövar och därmed stärker sitt eget smärtlindringssystem.

  • Depression;
  • Smärtsam form av diabetesneuropati;
  • Generaliserad ångest;
  • Kronisk smärta i rörelseorganen (inklusive fibromyalgi, en kroniskt smärtsyndrom) rygg och knä artros).

Preparatet är en serotonin (5-HT)- och noradrenalinåterupptagshämmare som utvecklats till ett läkemedel mot depression. Samtidigt har Cymbalta genomgått utveckling inom indikationsområdena ansträngningsinkontinens och smärtsam diabetesneuropati.

Köpa online

Cymbalta har en central mekanism för dämpning av smärta, yttrar sig främst genom ökad smärtkänslighet i etiologin av neuropatisk smärtsyndrom. Med 90 tabletter Cymbalta 60 mg kan du spara på priset. Ca 222 EUR för 90 piller, motsvarande endast cirka 2.50 EUR per tablett.

Hur fungerar Cymbalta?

Preparatet är en kombinerad serotonin(5-HT)- och noradrenalinåterupptagshämmare och klassificeras således som en sk. serotonin/noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI).

Den aktiva ingrediensen Duloxetin antas fungera genom att specifikt hämma både serotonin och noradrenalin, svag hämning av dopaminreopptag med liten affinitet för histaminreceptorer, dopaminerga, kolinerga och adrenerga receptorer.

Dosering och korrekt användning av Cymbalta

Finns som tabletter i styrkorna 20 mg, 30 mg, 40 mg och 60 mg.  Medicindosen trappas upp och anpassas individuellt. Kapslar kan tas med eller utan mat. Kapseln bör sväljas hel med vatten.

Startdos och rekommenderad underhållsdos är 60 mg en gång dagligen. Effekt och säkerhet har dokumenterats för doser upp till 120 mg per dag, jämnt fördelad över dagen.

Hos de flesta med depression eller ångest börjar Duloxetin verka inom två veckor efter att behandlingen påbörjats. Men det kan ta 2-4 veckor innan du känner dig bättre. För de flesta som har smärtsam diabetesneuropati kan det ta några veckor innan man känner sig bättre.

Hur effektivt är Cymbalta?

Det finns en helt ny typ av läkemedel som påverkar både depression och smärta – den så kallade SNRI. En studie av ett av dessa nya medel, Cymbalta, visar att pillret halverade både symtom på smärta och depression.

Den här typen av läkemedel har stora möjligheter. Andra studier visar att medlet har effekt på fibromyalgi. Patienterna får mindre ont och även andra symtom förbättras. SNRI-medel har också visat sig ha effekt hos personer som lider av ospecifik långvarig ryggsmärta.

Vad bör man överväga om man vill beställa Cymbalta receptfritt?

Ta inte preparatet om du: är allergisk mot Duloxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel; har leversjukdom; har svår njursjukdom.

Varning för!

  • Alkohol kan förstärka vissa biverkningar av antidepressiva läkemedel.
  • Prata med din läkare om du planerar att bli gravid när du behandlas med antidepressiva läkemedel. Om du blir gravid ska du inte sluta ta medicinen utan att först prata med läkaren.
  • Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner.

Biverkningar av läkemedelsbehandling: Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Preparatet kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga.

Beställ Cymbalta till bra pris
Scroll to top