Beställ Modafinil online till bra pris

provigil modafinil

Bli mer fokuserad och effektiv helt utan biverkningar. Låter det för bra för att vara sant? Provigil (Modafinil) är en smart drug eller nootropika, ett preparat som ökar en människas kognitiva förmåga. Preparatet har visat sig förbättra uttalad sömnighet dagtid. Människor rapporterar att piller bidrar till ökad koncentration, ökad produktivitet och ökad motivation samtidigt minskar behovet av att vila. Du har möjlighet köpa Modafinil online.

Användning av Provigil

Modafinil Sverige används för att behandla sedering och trötthet i många fall, inklusive depression, fibromyalgi, kronisk trötthetssyndrom, dystrofisk myotonik, opioidinducerad sömnighet, spastisk cerebral parese och Parkinsons sjukdom.

Trötthet anses av många ett alltför ospecifikt symtom, men det är trots allt ett av de främsta symptomen på narkolepsi. Det används även sporadiskt för behandling av minnes- och uppmärksamhetsstörningar, Alzheimers sjukdom och depression.

Köp Provigil (Modafinil), Filmdragerad tabletter 100, 200 mg

Provigil tabletter innehåller den aktiva substansen modafinil som tillhör en grupp läkemedel som kallas psykoanaleptika. Dessa läkemedel verkar stimulerande på hjärnan.

Aktiv substans: modafinil
Kategori: psykoanaleptika
Beredningsform: filmdragerad tablett
Dosering: 100 mg, 200 mg tabletter
Förpackningsstorlek: 200 mg x 30 tablett(er)
Pris online från 53,86 €

Dess effekt på prestanda har inte undersökts. Men baserat på de effekter han uppvisar antas det att de förbättrar uthållighet och explosivitet. Man vet att Provigil använts i samband med kroppsbyggnad p.g.a. dess aptitminskande effekt, för att minska mängden fettvävnad.

Med 120 tabletter Provigil 100 mg kan du spara på priset. Ca 108 EUR för 120 piller, motsvarande endast cirka 0.90 EUR per tablett.

Hur fungerar Provigil?

Preparatet påverkar dessa receptorer specifikt i hjärnan, eftersom inga tecken på kardiovaskulär, renal eller digestiv perifer adrenerg aktivitet har observerats. Läkemedlet har en viss likhet med amfetamin. Det binds inte till noradrenalin-, serotonin-, dopamin-, GABA-, adenosin-, histamin-3-, melatonin-, eller bensodiazepinreceptorer.

Den förmodligen viktigaste förbättringseffekten ligger i den nedre midjen i hypotalamusen. Där aktiverar den centrala nervbanor som använder orexiner eller hypokretiner som sändare. Provigil stimulerar alfa-1-adrenerga receptorer mer specifikt, vilka anses ha en viktig roll vid narkolepsi.

Dosering och korrekt användning av Provigil

Preparatet finns som tabletter i styrkorna 100 mg och 200 mg.

Dosintervaller ligger på 100 mg – 400 mg per dygn. Den rekommenderade startdosen är 200 mg. Den totala dagsdosen kan tas som en enstaka dos, en på morgonen eller som två doser på morgonen och vid ett middag enligt patientens bedömning av patienten och patientens svar.

 Hur effektivt är Provigil?

Koncentrations piller blir allt vanligare i USA och nu även i Sverige. Provigil är säkert att utnyttja för en rad olika sömnstörningar. Studier av läkemedlet tyder på att det har en aptit minska / viktminskning effekt.

I de studier som gjorts på läkemedlet är det tydligt att det ger en bättre kognitiv förmåga inom flera dimensioner. Men vakenheten är det mest uppenbara. Preparatet har sömnhindrande effekt i 9 – 14 timmar. Det kan vid upprepat intag hålla folk vakna mer än 35 timmar.

En randomiserad dubbelblind studie av tabletten visade att normala friska försökspersoner i åldrarna 28-38 visade allmän förbättring av vakenhet samt humör. Slutsatsen visat att preparatet kan ha generella stämningsupplyftande effekter, särskilt för samtidig användning i behandlingsresistent depression.

Vad bör man överväga om man vill beställa Provigil utan recept?

För att säkerställa att tabletten är säkert för dig, berätta för din läkare om du har: angina (bröstsmärta); cirros eller annat leverproblem njursjukdom; högt blodtryck, hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt; en historia av psykisk sjukdom.

Varning för!

  • Modafinil är dopingklassat i idrottssammanhang.
  • Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada ett ofödat barn. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.
  • Medicin mot trötthet som preparat får inte brukas av barn då det finns en risk för toxisk hudreaktion.

Biverkningar av läkemedelsbehandling: De vanligast förekommande biverkningarna för preparatet är huvudvärk, infektioner, illamående, insomnia och nervositet.

Beställ Modafinil till bra pris
Scroll to top