Köpa Fluoxetin till bästa pris

prozac

Prozac har använts i många års tid och av miljontals människor. Substansen är därför väl kända. Prozac används oftast vid behandling av mildare depressioner. De har också visat sig vara effektiva vid panikångest, tvångshandlingar/tankar och bulimi (ätstörningar). Normalt betraktas “lyckopillren” som relativt ofarliga. Du kan köpa Prozac i ett högkvalitativt onlineapotek i Sverige.

Användning av antidepressiva läkemedel  Prozac

Medlet används en mängd olika psykiatriska indikationer; främst för att lindra, häva eller förebygga olika former av:

  • Egentlig depression
  • Tvångssyndrom
  • Paniksyndrom
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Panikångest
  • Medelsvår till svår depression hos ungdom.

Fluoxetin används även mer experimentellt för att behandla en rad andra tillstånd, exempelvis ADD och ADHD, och är även godkänt för att minska hetsätning och självrensning vid bulimia nervosa hos vuxna då god klinisk effekt påvisats. Skrivs även ut till kvinnor som lider av depression i samband med PMS.

Köpa online

Med 90 kapsel Prozac 20 mg kan du spara på priset. Ca 55 EUR för 90 kapsel, motsvarande endast cirka 0.61 EUR per tablett.

Hur fungerar Prozac?

Detta läkemedel är ett SSRI-läkemedel och påverkar din kropp genom att blockera ditt upptag av serotonin (en av dina neurotransmittorer) i dina nervceller. Genom denna blockering så balanseras dina nivåer av serotonin i din hjärna och du blir mindre depressiv och mår bättre.

Läkemedlet finns kvar i din kropp relativt lång tid även efter att du har slutat ta preparatet. Det kan finnas kvar upptill 6 veckor efter att du har slutat med medicinering. Det innebär att de utsättningssymptom som nästan alltid uppträder när man slutar med anti-depp medicin blir mindre.

Dosering och korrekt användning av Prozac

Finns som tabletter i styrkorna 10 mg och 20 mg. En vanlig dygnsdos vid behandling av depression och tvångstankar ligger mellan 20 och 60 milligram. När du startar behandlingen är det vanligt att börja med en låg dos som sedan trappas upp.

Läkemedlet kommer i tablett form och det kan underlätta at svälja ner tabletterna med ett glas kallt vatten. Det kan ta upp till 4 veckor innan dina symtom förbättras. Ta aldrig dubbla mängden tabletter för att kompensera. Sluta inte använda läkemedel plötsligt, eller du kan få obehagliga abstinenssymptom.

Hur effektivt är tabletter mot depression Prozac?

Tabletten tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas SSRI-preparat. Prozac är en grupp läkemedel som främst används för att behandla depressionsrelaterade sjukdomar men har även bra effekter på flera andar sjukdomstillstånd.

SSRI-preparaten hjälper framför allt vid lättare och medelsvåra depressioner. Fördelen med dem framför de preparaten mot depression, de tricykliska medlen, är att de är mindre giftiga. SSRI är inte beroendeframkallande på så sätt att kroppen kräver högre och högre doser.

Vad bör man överväga om man vill beställa Prozac utan recept?

För att säkerställa att preparatet är säkert för dig, berätta för din läkare om du har: levercirros; njursjukdom; diabetes; smalvinkelglaukom; anfall eller epilepsi; en historia av drogmissbruk eller självmordstankar.

Varning för!

  • Vanliga antidepressiva läkemedel som Prozac, kan förstärka effekten av alkohol. Kombinationen med alkohol ökar risken för yrsel, kramper, förvirring och medvetslöshet.
  • När du ska avsluta en behandling trappas dosen vanligen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att du slutar för tvärt, så kallade utsättningssymtom.

Biverkningar av läkemedelsbehandling:  En del personer kan må illa, bli dåsiga, börja svettas mer, få lös mage, få huvudvärk eller bli oroliga. Dessa besvär går oftast över efter en tid.  

Köpa Fluoxetin till bästa pris
Scroll to top