Beställ Metformin till bra pris

metforminMetformin är grunden för den farmakologiska behandlingen av typ 2-diabetes, vilken bör startas under diagnos och fortsätt tills läkemedlet tolereras eller det finns inga kontraindikationer. Typ 2 diabetes mellitus – detta tillstånd skapar allvarliga hälso-och ekonomiska problem som prevalensen fortsätter att öka. Dessutom är diabetes mycket kritisk på grund av de många associerade sjukdomarna och komplikationerna i samband med okontrollerad diabetes. Du kan köpa Metformin på nätet i Sverige.

Användning av Metformin

Detta är förstahandsvalet vid behandling av typ 2-diabetes. Preparatet föreställer en biguanidederivata som förbättrar glukostolerans i tålmodig med typ – 2 sockersjuk. Detta gäller speciellt när patienten är överviktig eller fet, men har fortfarande normala fungerande njurar. Under metforminterapiinsulin återstår secretionen oförändrad.

Köpa online

Diabetes 2 medicin är det enda antidiabetiska läkemedlet som på ett övertygande sätt visat att det kan förhindra kardiovaskulära komplikationer av diabetes. Läkemedlet bidrar också till att minska LDL-kolesterolet (det onda kolesterolet) och triglycerider, och är inte förenat med viktuppgång.

Med 180 piller Metformin 500 mg kan du spara på priset. Ca 50 EUR för 180 kapsel, motsvarande endast cirka 0.28 EUR per tablett.

Hur fungerar Metformin?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte roducerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockret eller när kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt. Metformin innehåller två aktiva innehållsämnen med olika verkningsmekanismer:

  • Läkemedlet gör cellerna (fett-, muskel- och leverceller) känsligare för insulin, vilket innebär att kroppen bättre använder det insulin som den producerar.
  • Preparatet verkar främst genom att hämma produktionen av blodsocker och minska upptaget av blodsocker i tarmen.

Till följd av de båda aktiva substansernas verkan sänks blodsockret och detta bidrar till att kontrollera typ 2-diabetes.

Dosering och korrekt användning av Metformin

Metformin kommer i två olika doseringar: 500 mg och 850 mg.

Vanlig startdos är 500 mg eller 850 mg läkemedlet 2 till 3 gånger dagligen antingen i samband med eller efter måltid. Efter 10 till 15 dagar bör dosen justeras baserad på mätning av blodsocker. Rekommenderad maximal dos av preparatet är 3 g dagligen, uppdelat på 3 dagliga doser.

Hur effektivt är Metformin?

En av de största fördelarna är att den som tar behandlingen inte riskerar att drabbas av lågt blodsocker, något som kan vara mycket obehagligt. Detta är bland annat en av grunderna till att detta är den första behandling som ges till patienter med diabetes typ 2.

Metformin verkar genom att öka kroppens känslighet för insulin så att det krävs en mindre mängd insulin för att uppnå en viss effekt. På så sätt minskar insulinbehovet och du kan eventuellt klara dig utan insulinbehandling. Eftersom övervikt är förknippat med insulinresistens är Metformin i första hand lämpat för kvinnor med överviktsproblematik. Behandlingen kan hjälpa med att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad bör man överväga om man vill beställa Metformin utan recept?

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; alla typer av akut metabolisk acidos; svårt nedsatt njurfunktion; diabetisk prekoma.

Varning för!

  • Alkohol och detta läkemedel är inkompatibla.
  • Under långa perioder kan det leda till en brist på vitamin B12.
  • Genom att hålla preparatet nere kan oönskad viktuppgång under graviditeten undvikas med i sin tur positiva effekter på graviditetsförloppet.

Biverkningar av läkemedelsbehandling: Illamående, magsmärtor, kräkningar, minskad aptit. Mer sällsynta biverkningar kan innefatta minskat smaksinne, rodnad och för mycket mjölksyra i blodet.