Beställa Prednisolon på Apotek Online

PrednisolonPrednisolon innehåller kortison som liknar kortisol. Kortisol har många funktioner i kroppen och är livsnödvändigt. När kroppen blir stressad, t.ex. vid infektion eller om vi råkar ut för en olycka eller deltar i en tävling behövs högre nivåer av kortisol.  Prednisolon är livsnödvändigt vid många allvarliga sjukdomar som beror på stark allergi, överaktivt immunförsvar och svåra läkemedelsbiverkningar.

Användning av Prednisolon

Kortison tablett är ett läkemedel som används vid olika typer av sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret. Medicinen används till exempel vid astma, svåra allergiska tillstånd, inflammatoriska tarmsjukdomar, reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism och SLE, vissa blodsjukdomar och tumörsjukdomar.

Köpa online

Det finns egentligen två typer av kortison. Ett som bildas i kroppen och ett syntetiskt som används som läkemedel. Kortisol kallas även ”stresshormon” eftersom det gör kroppen bättre rustad för att bemöta stressituationer.Det har en viktig roll för att bekämpa infektioner och reparera skadad vävnad i kroppen.

Vad Prednisolon används för:

  • Som en antiinflammatorisk medicinering. Preparatet lindrar inflammation i olika delar av kroppen.
  • Att behandla eller förebygga allergiska reaktioner.
  • Som behandling av vissa typer av autoimmuna sjukdomar, hudförhållanden, astma och andra lungförhållanden.
  • Som behandling för en mängd olika cancerformer, såsom leukemi, lymfom och multipelt myelom.
  • Att behandla illamående och kräkningar i samband med vissa kemoterapi läkemedel.

Med 120 tabletter Prednisolon 10 mg kan du spara på priset. Ca 48 EUR för 120 piller, motsvarande endast cirka 0.40 EUR per tablett.

Hur fungerar Prednisolon?

Preparatet tillhör läkemedelsgruppen steroider, även kallade kortikosteroider. Detta är läkemedel som dämpar kroppens immunreaktioner. Kortison finns i naturlig form i kroppen och heter då kortisol. Kortison är syntetiskt framställt kortisol. Vid tillförsel av kortison minskar den kroppsegna produktionen av kortisol.

Binjurarna utsöndrar precis den mängd vi behöver för att kunna tolerera olika påfrestningar.  Av den anledningen trappas dosen av piller ut. Eftersom kroppen ofta behöver högre nivåer av kortisol vid ex feber eller annan stress kan dosen av preparatet behöva ökas vid sådana situationer.

Dosering och korrekt användning av Prednisolon

Preparatet finns som tabletter i styrkorna 5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg. På grund av variationer i kroppsstorlek och olika upptagningshastigheter från mag-tarmkanalen måste ersättningsbehandlingen individualiseras.

Vuxna: Inledningsvis 5-100 mg eller mer om nödvändigt. Dagliga doser <10 mg givet som morgondos kommer i de flesta fall inte att orsaka allvarliga störningar i binjurfunktionen.

Det är viktigt att ta reda på hur den enskilda personen reagerar på medicineringen med hänsyn tagen till vilken tidpunkt på dagen och i vilken dos medicinen intas.

Hur effektivt är Prednisolon?

Läkemedlet minskar inflammation och hämmar immunförsvaret. Behandling med preparatet är mycket effektiv vid ett flertal tillstånd som akuta allergiska reaktioner (anafylaxi), reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artrit och polymyalgia rheumatica, inflammatoriska tarmsjukdomar, sepsis och septisk chock. Prednisolon har ingen akut effekt utan motverkar en inflammatorisk reaktion som kommer först timmar efter det akuta insjuknandet.

Vad bör man överväga om man vill beställa Prednisolon receptfritt?

Om patienten lider av följande sjukdomar, bör behandling diskuteras: virussjukdomar; ulcus/sår på tolvfingertarmen; diabetes; hypertoni; psykiska sjukdomar; hjärtsvikt.

Preparatet, särskilt vid hög dos, kan bidra till förhöjt blodsocker (glukos) och diabetes. Särskilt hos personer som har andra risktillstånd för diabetes såsom övervikt eller ärftlighet för diabetes.

Varning för!

  • I vissa fall kan måttlig alkoholanvändning vara säker under behandling med preparatet.
  • Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda piller under graviditet. Risk finns att fostret påverkas.

Biverkningar av läkemedelsbehandling: huvudvärk; Illamående, kräkningar, trötthet; svårt att hantera stress, irritabilitet, sömnproblem; viktökning.